ALU-PRO Polska – Firma Dobrze Widziana

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż  firma ALU-PRO Polska otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2017 przyznanej przez Business Centre Club.

 

Źródło: Business Centre Club

 

Firma Dobrze Widziana to zaszczytne wyróżnienie potwierdzające działania firmy prowadzącej biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzącej wiedzę na temat CSR i skutecznych metod jego komunikowania.

Istotnym elementem podlegającym ocenie była polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.  ALU-PRO Polska dba nie tylko o pracowników, lecz również o dobre relacje z kontrahentami, na wszystkich szczeblach obrotu.

 

Źródło: Business Centre Club

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Business Centre Club przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Nad całością konkursu patronat honorowy objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.