Czym jest "ciepła ramka"?

Do produkcji profili dystansowych wykorzystywane są materiały takie jak aluminium, stal, stal nierdzewna oraz szeroka gama tworzyw sztucznych. Nie wszystkie profile dystansowe można nazwać ciepłą ramką.

Ramka dystansowa o ulepszonych właściwościach cieplnych nazywana popularnie „ciepłą ramką” musi spełniać warunek określony w normie PN-EN ISO 10077-1 załącznik E:

Σ (d x λ) ≤ 0,007 W/K

gdzie:

d – grubość ścianki ramki wyrażona w metrach

λ – przewodność cieplna materiału ramki w W/(mK)

Schemat przepływu ciepła przez ramkę Chromatech Ultra

Rodzaj profiluChromatech UltraChromatech PlusChromatech
Materiałstal nierdzewnaPVCstal nierdzewnastal nierdzewna
Grubość ścianki [m]0,00010,00090,000150,00018
Przwodność cieplna [W/mK]150,171515
Suma ∑0,0016530,00450,0054
Warunek "ciepła ramka" 
∑ ≤ 0,007SPEŁNIONYSPEŁNIONYSPEŁNIONY

W powyższej tabeli zestawiono obliczenia potwierdzające podwyższone właściwości cieplne profili Chromatech Ultra, Chromatech Plus oraz Chromatech

Wzór ten możemy interpretować jako sumę wszystkich ścieżek przepływu ciepła równoległych do głównego kierunku jego przepływu. Jeżeli wartość tego strumienia nie przekracza wartości dopuszczalnej możemy mówić o „ciepłej ramce”.

Pobierz folder Chromatech Ultra:
folder chromatech pl