System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Korzyści zewnętrzne:

Wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów; Poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach NFZ (usługi medyczne), pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych);

Korzyści wewnętrzne:

Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, a tym samym ich wyników. Jest to jeden z celów normy ISO 9001 – zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów lub usług – spełniających wymagania Klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawa i innych, do których spełnienia dana organizacja jest zobowiązana; Zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane; Zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskiwanych z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i jej ciągłego doskonalenia.