Certyfikat ISO dla ALU-PRO Polska Sp. z o.o.

Firma ALU-PRO Polska po raz kolejny otrzymała Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością po raz pierwszy został wdrożony w ALU-PRO Polska  Spółka z o.o. w 2004 roku. Od tamtej pory nieustannie przez 15 lat (!) dążymy do tego, aby utrzymywać najwyższy standard oferowanych przez nas wyrobów.

Podstawowym celem audytu systemu zarządzania jakością jest wykazanie zgodności z odpowiednimi normami, przepisami wewnętrznymi oraz wymaganiami prawnymi. Na tym opierają się zasady prowadzenia audytów przedstawione w normie ISO 9001 oraz ISO 19011. Audytor porównuje ze sobą trzy elementy: wymagania norm i przepisów, dokumentację organizacji oraz stan istniejący stwierdzony w trakcie badania. Na tej podstawie orzeka o zgodności systemu lub wskazuje niezgodności, które wymagają poprawy.

Obecnie jesteśmy certyfikowani przez TÜV NORD Polska Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Aby uzyskać ISO należy spełnić restrykcyjne warunki dotyczące kontroli jakości w Firmie. Najważniejsze obszary działalności muszą zostać formalnie opisane w procedurach. Zewnętrzna firma monitoruje przestrzeganie tych procedur. W rezultacie przykładowe korzyści dla Klienta to:

  • gwarancja terminowych dostaw
  • pewność, że zamówienie będzie zgodne z dostawą
  • automatyczne rozpatrywanie skarg od Klientów
  • kontrola jakości towarów od dostawców
  • monitorowanie zadowolenia Klientów już po zakupie

Cieszymy się z przyznanego nam certyfikatu, jednak nie zwalniamy tempa i cały czas pracujemy aby utrzymywać najwyższy poziom jakości oferowanych Wam wyrobów.  😊